OTA YHTEYTTÄ+358 1 0324 6510

Tehokas varastointi, osa 1

Nopeutta ja kustannussäästöjä lavojen läpivirtausratkaisuilla

- Toni Rissanen

Onko teillä nopeasti kiertäviä tuotteita, jotka käsitellään täysinä lavoina? Onko teillä tuotteita, joita pitää varastoida lämpötilasäädellyissä olosuhteissa?

Tehokkaassa varasto-operaatiossa on ensiarvoisen tärkeää käsitellä tuotteet niiden ominaisuuksiin soveltuvissa olosuhteissa ja oikealla tekniikalla. Helmasynti on, että tehdään varasto, jossa on perinteistä kuormalavahyllyä ja pienemmille tavaroille pientavarahyllyä. Näilläkin saadaan homma hoidettua ja tavara liikkumaan, mutta usein se on kaukana optimaalisesta varasto-operaatiosta.

Tehokas varastotekniikka toki maksaa ja tähän vedoten moni yritys tyytyy perinteiseen ratkaisuun. Mutta jos varasto tehdään niin kuin se aina on tehty,  hukataan pitkällä aikavälillä valtava määrä rahaa.

Uutta varastoa suunniteltaessa tai olemassa olevaa tehostettaessa on tärkeää analysoida tavaravirrat tuotetasolla ja tämän jälkeen valita oikea varastointitekniikka jokaiselle tuoteryhmälle.

(WADELMA - Varastotoiminnan benchmarking - yleiset tulokset 2004, viitattu 20.2.2019)
(WADELMA - Varastotoiminnan benchmarking - yleiset tulokset 2004, viitattu 20.2.2019)

 

Kustannussäästöjä varastoinnista

Yllä olevasta kuvasta näemme, että varasto-operaation kokonaiskustannuksista selvästi suurin kustannus on henkilöstö. Siksi kaikki investoinnit, jotka pienentävät varastossa tehtävän työn määrää, ovat perusteltuja.

Ei kuitenkaan ole sama, mitä varastotekniikkaa hankitaan. Erityisen tärkeää on analysoida nykyinen tai tuleva toiminta, jotta osataan investoida juuri oikeaan tekniikkaan. Käytetään esimerkkinä lavojen läpivirtausratkaisua.

Hypoteettisessa tilanteessa meillä on 600 nopeasti kiertävän lavan keskivarasto, jotka käsitellään täysinä lavoina. Ajatellaan rakennusta, jonka vapaa korkeus on seitsemän metriä ja lavat varastoidaan hyllystöissä siten, että niitä on neljä päällekkäin. Varastoneliön hinnaksi käyttökuluineen ajatellaan 10 euroa / neliö. Perinteisessä kuormalavahyllyssä tarvitaan lattiapinta-alaa noin 420 neliötä. Voidaan siis ajatella, että varastointikustannus näiden lavojen varastointiin on noin 4 200 euroa kuukaudessa ja 50 400 euroa vuodessa.

Mikäli käytetään lavojen läpivirtaushyllyä, tilaa tarvitaan 285 neliötä. Varastointikustannus on siis noin 2 850 euroa kuussa ja 34 500 euroa vuodessa.

Säästämällä tilaa kokonaiskustannukset siis laskevat noin 16 000 euroa vuodessa. Tämä on hyvä tulos, mutta ei vielä yksinään riitä investoinnin perusteeksi.

Säästöä syntyy tehokkaasta käsittelystä

Kustannusten alenemiseen liittyy tilasta saatavan säästön lisäksi myös käsittelystä saatava säästö.

Täysien lavojen käsittelyssä läpivirtaushyllystö on noin 40 prosenttia tehokkaampi verrattuna perinteiseen kuormalavahyllystöön. Tämä johtuu kahdesta seikasta:

1. Hyllystö täydennetään toiselta puolelta ja tyhjennetään toiselta. Perinteisessä kuormalavahyllystössä käytävillä on välillä ruuhkaa, kun toinen trukki hyllyttää lavoja samaan aikaan kun toinen kerää lavoja. Tästä syntyy turhaa odotusta, mikä lisää kustannuksia.

2. Todellinen teho tulee siitä, että perinteisen kuormalavahyllystön keruuprosessissa 50–60 prosenttia ajasta menee siirtymiseen paikasta toiseen. Läpivirtaushyllystössä siirtyminen on paljon vähäisempää ja se tekee investoinnista kannattavan.

Yllä olevassa kuvassa vasemmalla puolella on perinteinen kuormalavahyllystö ja oikealla yhtä monen lavapaikan läpivirtaushyllystö. Täyttöaste on sama molemmissa vaihtoehdoissa. Siniset nuolet kuvaavat reittiä, jonka trukki ajaa viedäkseen lavan hyllyyn. Punaiset nuolet kuvaat trukin reittiä, kun lava kerätään ja siirretään lähetysalueelle. Kuvasta nähdään, että läpivirtaushyllystössä keruu ja hyllytysreitit ovat erilisiä eikä aikaa kulu odottamiseen. Myös onnettomuuksien riski on pienempi.

Kuvasta nähdään myös, miksi keruu on läpivirtausratkaisussa huomattavasti nopeampaa. Keruulenkki, eli matka, jonka trukki ajaa hakeakseen lavan hyllystä, on huomattavasti lyhyempi kuin perinteisessä kuormalavahyllystössä.

Kymmenien tuhansien säästöjä

Yllä olevasta kuvasta näkee, mistä kustannussäästö muodostuu. Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa euroissa mitattuna? Se riippuu siitä, kuinka paljon tapahtumia kohdistuu lavoihin, jotka sijoitetaan läpivirtaushyllystöön.

Täysien lavojen käsittelyssä hyllytys on hieman nopeampaa ja näin ollen hieman halvempaa kuin kerääminen. Keskiarvona voidaan käyttää summaa 1,6 euroa / lava. Koska käsittely on noin 40 prosenttia tehokkaampaa läpivirtaushyllystössä, voidaan ajatella, että kustannus on noin euron. Kustannukset siis ovat 0,6 euroa halvempia per hyllytetty ja 0,6 euroa halvempia per kerätty lava. Näin ollen jokainen läpivirtaushyllystön kautta menevä lava vähentää kokonaiskustannuksia 1,2 euroa.

Mikäli näitä lavoja menee hyllystön läpi päivässä 150, säästää se kokonaiskustannuksia vuositasolla 45 000 euroa. Mikäli lavoja menee 300, säästö on jo 90 000 euroa.

Isoin tekijä investoinnin takaisinmaksuajassa on siis se, että hyllystöön sijoitetaan oikeat tuotteet. Mikäli sijoitat hyllystöön tuotteet, joiden kierto on vähäistä, takaisinmaksuaika on melko pitkä, koska suurin hyöty tulee tilakustannusten pienentämisestä. Esimerkkitapauksessa takaisinmaksuaika olisi noin neljä vuotta.

Jos taas läpivirtaushyllystöön sijoitetaan oikeasti kiertäviä tuotteita, takaisinmaksuaika on noin vuoden. Hyllystön käyttöikä on 10–30 vuotta, joten investointi on erittäin kannattava.

Kokonaisuus kuntoon

Läpivirtaushyllystö ei yleensä voi olla varaston ainut hyllystöratkaisu. Kaikki tuotteet eivät ole riittävän hyvin kiertäviä, jotta niitä kannattaa käsitellä läpivirtaushyllystössä. Muita rajoittavia tekijöitä on lavojen kunto: lavan on oltava ehjä, jotta se virtaa hyllystön rullilla sujuvasti. Samaa tuotetta ja erää pitää olla riittävän paljon, jotta hyllystön solat tulevat täyteen ja saavutetaan sopiva täyttöaste.

Mikäli yllämainitut kriteerit täyttyvät, kannattaa läpivirtaushyllyä ehdottomasti harkita.

Jos lavoja pitää saada varastoitua paljon pieneen tilaan, läpivirtaushyllyt ovat hyvä vaihtoehto. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi viileä- ja pakkasvarastot ja tehtaiden tuotannossa sijaitsevat materiaalien välivarastot.

Useissa yrityksissä varastointikustannukset ovat merkittävä osa kulurakennetta, ja siksi varastoinnin tehostamiseen kannattaa panostaa. Bito varastotekniikka on erikoistunut läpivirtausratkaisuihin jo viidenkymmenen vuoden ajan.  Mikäli tarvitsette apua tavaravirtojen määrittämiseen ja laskemiseen, ottakaa yhteyttä – autamme teitä pienentämään kokonaiskustannuksia.