OTA YHTEYTTÄ+358 1 0324 6510

Valokeilassa

Valokeilassa


Toimimaton keräily aiheuttaa tarpeettomia lisäkuluja

Tilanne on kaikille tuttu. Olet tilannut verkkokaupasta jotain, mitä todella odotat. Avaat paketin ja sisältä löytyy aivan jotain muuta kuin odotit. Väärä tuote, rikkinäinen tuote tai kappalemäärä ei vastaa tilaustasi. Tilaus voi mennä pieleen monella tavalla. Kyseessä voi olla varaston virhe, mutta ne voidaan välttää hyvällä suunnittelulla.

Kaikilla tavaroita myyvillä yrityksillä täytyy olla jonkunlaiset varastotoiminnot. Niiden keskeinen tehtävä on keräily, joka aiheuttaa noin puolet varastointikuluista. Siksi on erityisen tärkeää välttää lisäkustannuksia aiheuttavia virheitä.

Mitä myöhemmin keräilyssä tapahtunut virhe havaitaan, sitä suurempia ja kalliimpia seurauksia sillä on. Jos virhe huomataan jo keräilyvaiheessa, se ei vaikuta asiakkaaseen, mutta virheen korjaamisesta aiheutuu silti lisätyötä ja -kuluja. Jos työntekijä huomaa virheen sisäisessä prosessissa, esimerkiksi lähetystä tarkistaessaan, virhe ehditään vielä korjaamaan, ilman suuria kustannuksia.

Jos virheen havaitsee vasta asiakas, seuraa yhteydenottoja asiakaspalveluun, hyvityksiä, jälkilähetyksiä, palautuslähetyksiä, virheellisen tuotteen vastaanottokustannuksia, korvaavan tuotteen keruukustannuksia – puhumattakaan siitä, että virheellinen tuote ei enää ole kuranttia tavaraa. Yksi virhe keruuprosessissa saattaa siis maksaa satoja euroja, ja pahimmassa tapauksessa asiakas voidaan menettää.

Keräilyä voidaan automatisoida monin eri tavoin, mutta suuri osa yrityksistä käyttää sekä automatisoituja että manuaalisia menetelmiä. On olemassa useita tapoja suorittaa keräily automaatiota hyödyntäen, mutta edelleen staattinen keräily, jossa ihminen menee tavaran luokse, on yleisin toimintatapa. Sen etuna on joustavuus, sillä ihminen soveltuu kognitiivisten kykyjensä ansiosta jatkuvasti muuttuviin tehtäviin: hän löytää tuotteet ja pystyy keräämän ne keruulistan avulla, oli lista sitten paperilla, näytöllä tai puheena luureissa. Vaikka ihminen onkin osaava, lähes kaikkien virheiden syy piilee inhimillisissä tekijöissä. Ne tulisikin minimoida hyvällä suunnitelulla. 

Kiire aiheuttaa vääriä valintoja

Kiire voi aiheuttaa sen, että työntekijä poimii virheellisen määrän tuotteita tai joku tuote jää kokonaan pois lähetyksestä. Jos keräilijällä on virheellinen lista tai hän ei ole kuitannut jotain prosessin vaihetta, voi jokin kohta jäädä huomaamatta ja tuotemäärän kohdalla on pyöreä nolla siinä vaiheessa, kun asiakas saa lähetyksen käsiinsä.

Tuote voidaan korvata myös väärällä tuotteella tai lähetykseen lisätään ylimääräinen tuote oikean tuotteen oheen. Nämä virheet voi välttää valvonnalla ja huolellisella työskentelyllä.

Huono suunnittelu vaikeuttaa keräilyä

Keräilyä vaikeuttaa myös huonosti suunniteltu varastotila: se voi olla liian suuri, epäjärjestyksessä ja huonosti organisoitu. Varastoiduista tuotteista muodostuu hahmotonta massaa, joka koostuu liian täysiin hyllyihin kasatuista tavaroista. Työntekijöiden on vaikeaa keräillä sieltä oikeat määrät oikeita tuotteita.

Liian pitkissä keruulenkeissä hyllyjen välillä on pitkät matkat. Aikaa kuluu hukkaan, mikä puolestaan aiheuttaa lisää kiirettä ja lisää virheitä. Siksi pitää pyrkiä joko lyhentämään keruulenkkejä logistisilla ratkaisuilla ja/tai luomaan tehokas varastorakenne. Selkeät rakenteet ja lyhyet reitit ovat avain tehokkaaseen keräilyyn.

Liian suuret varastotilat johtavat myös tuotteiden kuntoa koskeviin ongelmiin. Jos varasto kasvaa liikaa, tuotteita vahingoittuu enemmän. Sekin vaikeuttaa keräilyä.

Selkeät ohjeet parantavat tulosta

On inhimillistä, että ihmiset tekevät virheitä. Siksi varastoihin ja tuotantolaitoksiin on laadittava selkeät ja mahdollisimman yksinkertaiset prosessit. Se helpottaa päivittäistä työskentelyä ja motivoi työntekijöitä, mikä puolestaan parantaa työilmapiiriä ja vähentää stressistä johtuvia virheitä.

Keräilystä puhuttaessa ei kannata tarkastella vain logistiikkaosastoa. Tehokkuuden ja toiminnan rationalisointia on tarkasteltava säännöllisesti ja keräilyjärjestelmää suunniteltaessa on huomioitava koko logistiikkaketju. Näin voidaan vähentää keräilyn virheitä ja tehdä sitä kautta parempaa taloudellista tulosta.

Bito Varastotekniikka auttaa teitä mielellään varaston prosessien ja keruutekniikoiden kehittämisessä. Avullamme yrityksenne voi toimia tehokkaammin ja säästää kokonaiskustannuksissa.


BITOBOX EQ - Taitettava laatikko

Red Dot-design palkinto BITO EQ-laatikolle. Kerromme mielellämme lisää uuden sukupolven kasaantaittuvasta kuljetuslaatikostamme!

Monitoiminen taitettava laatikko - mullistava ergonomisuus ja tehokkuus. Helpottaa työtä ja parantaa ergonomiaa: yksinkertainen lukitussysteemi, sisäinen etikettipidike jne. Tukeva, kokoontaitettava laatikko moneen käyttöön.

  • Tyhjät laatikot taitettuina säästävät tilaa niin varastoinnissa kuin kuljetuksessa
  • Tilansäästösuhde 4:1
  • Useiden pohjavaihtoehtojen ansiosta sopii myös automaattivarastoon

QUICK-LINK: tuoteluettelo

Ota yhteyttä +358 1 0324 6510  / info@bito.fi