OTA YHTEYTTÄ+358 1 0324 6510

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

BITO Varastotekniikka (BITO Lagertekik A/S suomessa) VAT-No. FI25647695

1. Tarjoukset / Hinnat
Ellei kirjallisesti toisin sovita, kaikki tarjoukset perustuvat voimassaoleviin hintoihin. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Mitään BITO Varastotekniikan laatimia piirustuksia tai tarjouksia ei saa jakaa kolmansille osapuolille, ja piirustukset ovat BITO Varastotekniikan omaisuutta.

2. Toimitus
Ellei kirjallisesti toisin sovita, hinnat eivät sisällä rahtia. Kuljetus kuorma-autolla tapahtuu aina asiakkaan riskillä ja kustannuksella. Myös toimitushäiriöistä mahdollisesti syntyvä korvausvastuu kuuluu vastaanottajalle. Ellei kirjallisesti toisin sovita, toimitettaessa veloitetaan 10 euroa pakkaamisessa käytettyä EURO-lavaa kohden.

3. Asennus / kokoonpano
Ellei kirjallisesti toisin sovita, asennus tehdään normaalina työaikana. Sitä varten tilat on tyhjennettävä ja valmisteltava, ja asennuksen ajaksi on järjestettävä riittävästi varastotilaa. Asiakkaan on toimitettava tarvittaessa paikalle haarukkatrukki ja/tai henkilönostin.

Lattian tasaisuuden asennuskohteessa tulee täyttää DIN 18202, taulun 3 vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, mahdollisista lisätöistä ja -materiaaleista veloitetaan erikseen. Koska hyllyjärjestelmät kiinnitetään lattiaan, on asentajien saatava riittävät tiedot esimerkiksi enimmäisporaussyvyyteen liittyvistä rajoitteista.

4. Muutokset
Tilauksen jälkeen tehtävät muutokset voivat vaikuttaa toimitusaikaan. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, muutos toteutetaan voimassa olevilla hinnoilla. BITO Varastotekniikka pidättää oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta, elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi.

5. Reklamaatiot
Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä välittömästi tuotteiden vastaanottamisen jälkeen, ja ne on kirjattava lähetysluetteloon. Pakattuja tuotteita koskevat reklamaatiot on tehtävä viiden päivän kuluessa niiden vastaanotosta. Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti BITO Varastotekniikalle. Reklamaatiot eivät vaikuta maksujen eräpäiviin.

6. Tuotepalautukset
Standardituotteiden palautus hyväksytään, jos siitä on sovittu ennakkoon BITO Varastotekniikan kanssa. Asiakkaalle hyvitettävästä summasta vähennetään käsittelymaksuina 20 %. Palautuksesta aiheutuvat kustannukset maksaa asiakas.

7. Takuu
Kaikilla BITO -tuotteilla on vuoden takuu, joka kattaa valmistusvirheet. Muovilaatikoilla on kuitenkin viiden vuoden takuu. Takuuvaateet on tehtävä kirjallisesti viimeistään 8 päivän kuluttua toimituksesta. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteita käytetään väärin tai jos niiden korjauksen suorittaa BITO Varastotekniikalle tuntematon henkilöstö ilman etukäteen annettua lupaa. Takuu koskee vain toimitettuja tuotteita ja palveluja, eikä BITO Varastotekniikka ole korvausvelvollinen muista vahingoista.

8. Maksuehdot
Ellei kirjallisesti toisin sovita, tuotteet maksetaan ostohetkellä käteisellä. Jos asiakas ei suorita maksua, hänen on maksettava muistutusmaksu sekä viivästyskorkoa 2,5 % jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohden.

Asennuspaikan soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on asiakkaan vastuulla. BITO Varastotekniikka ei vastaa rakennusten tai asennuspaikan kantavuudesta tai muista rakenteista, joihin tuotteitamme asennetaan.