OTA YHTEYTTÄ+358 9 8700 1150

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot - BITO Lagerteknik A/S

1. Tarjoukset / Hinnat

Jos muuta ei ole mainittu hinnoittelu perustuu kulloinkin olemassaolevaan hinnastoon. BITO Lagerteknik A/S pidättää oikeuden muuttaa hinnastoaan ilman erillistä ilmoitusta. Hinnat ilmoitetaan aina ilman arvonlisäveroa. BITO Lagerteknik A/S:n asiakkaalleen lähettämää tarjousta tai piirrustuksia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BITO Lagerteknik A/S:n kirjallista lupaa. BITO:n tuottamat piirrustukset ja suunnitelmat ovat BITO Lagerteknik A/S:n omaisuutta.

2. Toimitukset

Jos muuta ei ole erikseen sovittu, eivät ilmoitetut hinnat sisällä rahtia. Toimitus tapahtuu kuorma-autolla, vastaanottajan kustannuksella ja riskillä. Mahdolliset kuljetusvahingot ovat asiakkaan vastuulla. Jos muuta ei ole sovittu laskutetaan pakkauksessa käytetyistä kuormalavoista 10,00€ kpl.

3. Asennus

Jos muuta ei ole sovittu, niin asennus tapahtuu normaalina työaikana. Asennuspaikan tulee olla siistitty ja vapaa asennusta varten. Asennnuspaikan tulee olla myös rajattu niin ettei asennus häiritse muuta toimintaa asennuskohteessa, tai häiriinny muusta asennuskohteessa tapahtuvasta toiminnasta. Jos asennusmateriaalin siirtelyyn tarvitaan trukkia tai muuta kalustoa, asiakas vastaa ko. kaluston hankinnasta ja tarjoaa sen maksutta asentajien käyttöön. Asennuskohteen lattian pitää täyttää FEM 9.831 vaatimukset ja määritykset. Jos edellä mainitut määritykset eivät täyty niin mahdollisesti vaadittavat lisätyöt ja tarvittavat materiaalit laskutetaan erikseen. Asennuspaikan lattia ei saa sisältää Magnesiumia. Sikäli kun hyllyt vaativat lattiakiinnityksen, on asiakkaan vastuulla varmistaa ettei lattian pinnan alla ole mitään joka voisi aiheuttaa vaaraa asentajille porauksen yhteydessä, tai vahingoittua reikien porauksesta tai lattiakiinnityksestä.  

4. Muutokset

Tilausvahvistuksen jälkeen tehdyt muutokset toimitusksen sisältöön voivat vaikuttaa toimitusaikaan. Jos muutokset koskevat materiaalia, eikä toisin ole sovittu, laskutetaan lisätty materiaali kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vähennetty materiaali hyvitetään voimassa olevan hinnaston mukaisesti vähennettynä 20% käsittelykululla.

5. Reklamaatiot

On asiakkaan velvollisuus merkitä näkyvät vahingot rahtikirjaan vastaanotettaessa tuotteita. Vahingot tuotteissa, jotka eivät ole pakkauksellisista syistä näkyvillä toimitusta vastaanotettaessa, tulee ilmoittaa 5 päivän kuluessa vastaanotosta. Reklamatiot tulee tehdä kirjallisesti BITO Lagerteknik A/S:lle. Reklamaatio ei vaikuta kyseisestä materiaalista tai palvelusta toimitetun laskun eräpäivään.

6. Palautukset

Standardi varastotuotteet voidaan palauttaa kun asiasta on sovittu ja BITO Lagerteknik A/S hyväksyy palautuksen. Palautettavat tuotteet hyvitetään asiakkaalle. Hyvityssummasta vähennetään 20% käsittely- ja materiaalinuudelleenjärjestelykulu. Asiakas vastaa palautettavan materiaalin rahtikuluista.

7. Takuu

BITO Lagerteknik A/S tuotteilla on yleisesti 12 kuukauden takuu valmistusvirheiden varalta. Muovilaatikoiden takuu on 60 kuukautta. Reklamaatiot tulee lähettää kirjallisesti viimeistään 8 päivää vian ilmenemisestä. Takuu ei korvaa vahinkoja jotka ovat syntyneet kun tuotetta on käytetty väärin tai sellaisessa käyttöympäristössä johon sitä ei ole tarkoitettu. Takuu raukeaa jos tuotetta on korjattu ilman kirjallista lupaa BITO Lagerteknik A/S:ltä. Takuu kattaa vain toimitetut tuotteet ja niiden mahdollisen asennuksen. Takuu ei kata mitään välillisiä vahinkoja, tai muita mahdollisia vahinkoja joita viallisesta tuotteesta, tai sen käytöstä on voinut syntyä.

8. Maksuehdot

Jos muuta ei ole sovittu maksetaan tuoteetteet ja palvelut ostohetkellä käteismaksuna. Riippumatta siitä minkälaisista maksuehdoista on kaupan yhteydessä sovittu, peritään maksun viivästyessä viivästyskorkoa 2,5% kokonaiskauppasummasta jokaiselta alkavalta viivästyskuukaudelta. Lisäksi peritään erillinen muistutusmaksu.

BITO Lagerteknik ei ota vastuuta asennuspaikan lattian kantavuudesta tai muista rakenteista joita asennuspaikalla tai asennuspaikan lattiassa on. Lattian kantavuus ja kestävyys, sekä asennuspaikan soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on asiakkaan vastuulla.